Zde si stáhněte čestné prohlášení.

Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem přinese žák/yně na první vyučovací hodinu.

Bez tohoto prohlášení nebude možné zahájit výuku.

čestné_prohlášení

Back to top