Úplata za vzdělávání (školné) pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je stanovena výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Slaný, Politických vězňů 1160 takto (částky jsou uvedeny na jedno pololetí):

Školné 2021-2022

 

Back to top