REGISTRACE NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JE UKONČENA

 
Pokud nestihnete řádný termín talentových zkoušek a chcete se ještě přihlásit ke studiu v ZUŠ Slaný, můžete se dostavit osobně během června a nebo na začátku školního roku 2021/2022 do hlavní budovy školy k dodatečným talentovým zkouškám. Rádi vás přivítáme v čase od 13:00 do 16:00 od pondělí do pátku.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022:
UZAVŘENO – PROSÍME, NEREGISTRUJTE SE
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR!
V PŘIHLÁŠCE JE NUTNÉ VYPLNIT I DATUM A ČAS KDY SE UCHAZEČ DOSTAVÍ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
PROSÍME, VYPLŇTE PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU ZDE:

›››předběžná přihláška ke studiu‹‹‹

PO ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE POTVRZUJÍCÍ EMAIL. 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ BUDE  VYVĚŠEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.ZUSSLANY.CZ A V BUDOVÁCH ŠKOLY DO 30. 6. PŘÍSLUŠNÉHO ROKU
POKUD SE CHCETE HLÁSIT NA VÍCE NÁSTROJŮ, VYBERTE V MENU JEDEN HLAVNÍ NÁSTROJ (NAPŘ. HRA NA KLAVÍR) A DO POZNÁMKY PŘIPIŠTE DALŠÍ POŽADOVANÝ NÁSTROJ NEBO OBOR (NAPŘ. HRA NA KYTARU, ZPĚV, VO, TO ATD.) 

DATUM KONÁNÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Hudební obor: 24. – 28. 5. 2021  od 13.00 do 17.00 hod. v hlavní budově ZUŠ Slaný, Politických vězňů 1160

– přípravná hudební výchova pro žáky 5 leté

– přípravné studium včetně nástroje pro žáky 6 leté

– základní studium pro starší žáky ZŠ a SŠ

 

Taneční obor: 26. a 27. 5. 2021  v časech od 14.00,  15.00 a 16.00 hod. na tanečním sále E.Beneše 99, Slaný

– pouze přípravné studium pro děti 5 – 6 leté

 

Výtvarný obor: 24. – 27. 5. 2021  od 13.00 do 17.00 hod. ve třídě VO E. Beneše 528

– přípravná výtvarná výchova pro žáky 5 – 6 leté

– základní studium pro starší žáky ZŠ a SŠ

 

Požadavky ke zkouškám:

Do ZUŠ lze přijmout žáka na základě vykonání talentové zkoušky. Zájemci o studium se dostaví k zápisu ve vypsaných termínech a budou přijímáni do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Hudební obor

V rámci přijímacího řízení se přihlíží k celkovým předpokladům a schopnostem dítěte potřebných ke studiu na ZUŠ (budoucí vystupování na veřejnosti, koncerty atd.)

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy (hlavní budova, Politických vězňů 1160, Slaný).

 

Výtvarný obor

Nakreslit obrázek na zadané téma (pohádka, zvířátko, rodina, …). Případně přinést domácí práce.

– rozvržení a využití daného formátu

– správné zachycení proporcí

– soustředěnost, samostatnost

– práce s výtvarnými prostředky, barevné vyjádření

 

Taneční obor

– pohybové schopnosti (ohebnost, motorika)

– rozlišení tempa, vytleskání rytmu

– orientace v prostoru

– improvizace na hudbu

– jednoduchá gymnastika

V rámci přijímacího řízení se přihlíží k celkovým předpokladům a schopnostem dítěte potřebných ke studium na ZUŠ (budoucí vystupování na veřejnosti, koncerty atd.)

 

Všeobecné informace

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělavacím programem (web školy, stránky MŠMT)

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

– výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy (hlavní budova)

– přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku (HN, komorní hra atd.)

– vyučování probíhá dle ŠVP v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

– jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv

– vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty na daný předmět

– o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku

– studium I. a II. stupně je zakončeno formou veřejného vystoupení nebo absolventskou zkouškou.

Back to top