Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

PRO NOVÉ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ I. i II. CYKLU PLATÍ UČEBNÍ PLÁNY PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 – VIZ ŠVP ZUŠ SLANÝ

 

Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Je vyučován na dvou pracovištích a to ve Slaném, ul. Ed. Beneše a ve Zlonicích, v prostorách Zámku.

V rámci své výuky vyučuje tyto předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, dějiny kultry – teoretický předmět, prostupující všemi zmíněnými obory.

Pracujeme s širokou základnou žáků, kterou spojuje zájem o výtvarný projev. Výtvarná výchova je určena každému, méně či více nadanému dítěti, protože učí kreativně myslet a rozvíjet se, nalézat v tvořivé činnosti uspokojení a tím obohacovat citový a kulturní život každého žáka. Skutečně nadané jedince vedeme individuálně a později je na základě jejich přání připravujeme k dalšímu studiu.

Výtvarná výchova je předmětem s bohatě strukturovanou teorií a s různorodými výtvarnými aktivitami. V rámci výuky se děti učí smysluplně volit z širopké škály výtvarných a výrazových prostředků, setkávají se s širokou paletou různých materiálů, nástrojů a postupů:

– základní kreslířské techniky a jejich kombinování, kolorování, rozmývání, lavírování

– základní malířské techniky, využití klasických i jiných nástrojů, kombinování kreslířských a malířských postupů

– výtvarné postupy z okruhu přípravných grafických technik, tisk z výšky, hloubky a z plochy, grafické postupy využívající technických médií

– modelování a skulptivní opracování materiálu, keramické postupy, tvarování materiálů, konstruování z daných nebo nalezených prvků, kombinování výtvarných postupů

– netradiční výtvarné postupy – koláž, frotáž, roláž a jiné, výtvarné akce, tvorba objektů, apod.

Práce žáků, které vznikají během výuky, jsou každoročně součástí tradiční výstavy v Husově domě ve Slaném, výstavy v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích a v neposlední řadě jsou prezentovány pravidelně ve vitrínách tanečního oddělení ve Slaném, ul. Ed. Beneše. Dalšími výstavními plochami pro mladé výtvarníky jsou prostory ve škole – koncertní sál a chodby ve všech budovách, kde mohou práce zhlédnout naši žádi, rodiče a návštěvníci školy. Stejně tak i fotogalerie na našich webových stránkách slouží k prezentaci výtvarných prací.

Naším hlavním cílem je, aby žák po absolvování studia dokázal nejen samostatně uplatňovat své výtvarné schopnosti, ale aby měl vnímavý vztah k životu, k lidem, umění a všem kulturním i mravním hodnotám.

Za výtvarný obor Světlana Kopecká

Back to top