Žádost o ukončení docházky

Tento formulář slouží ke stažení a k vyplnění. Odhlášku můžete doručit osobně do kanceláře ZUŠ Slaný, předat ji vyplněnou příslušnému učiteli, zaslat poštou nebo jiným komunikačním kanálem (MMS, Messenger, Whatsapp atd.).

soubor si můžete stáhnout zde:

Žádost o ukončeni docházky do ZUŠ

Back to top